П О З И В На 2. седница Етичког одбора Опште болнице Суботица - електронсkа седница