Општој болници Суботица опредељена средства за набавку нове опреме и за хитне поправке од стране Покрајинског секретаријата за здравство