Општој болници Суботица је 15.07.2022. испоручена опрема за неонатологију