Најава превентивних прегледа по Србији 21.-22.10.2023., 08- 16 часова