Набавком агрегата ангиосала у редовном процесу рада