На Одељењу ортопедије суботичке болнице одржана радионица за уградњу тоталне протезе колена