Бесплатни превентивни прегледи-Општа болница Суботица