Кабинет за клиничку фармакологију и контролу квалитета